Korzyści z otrzymania wyróżnienia HR Excellence in Research

Instytut jest odbierany jako stwarzający najlepsze i zgodne z europejskimi standardami warunki pracy dla naukowców, którzy chcą rozwijać swoją działalność naukową oraz badawczo-rozwojową. Jednocześnie zwiększa się poziom atrakcyjności poprzez stwarzanie przejrzystych zasad rekrutacji i przyjaznego środowiska pracy naukowej. Dzięki otrzymaniu logo HR Excellence in Research Instytut otrzymał prawo do zamieszczania ogłoszeń na europejskiej platformie rekrutacji naukowców EURAXESS. Doceniane jest to również przy ocenie parametrycznej jednostek naukowych przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych poprzez przyznawanie punktów.

Dodatkowe korzyści płynące z otrzymania logo HR to premiowanie Instytutu w:

  • Międzynarodowych konkursach grantowych Komisji Europejskiej w Programie Ramowym HORYZONT 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji
  • Krajowych konkursach grantowych NCN oraz NCBiR
  • Programach i konkursach dotyczących nauki finansowanej przez MNiSW