OTM-R

OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment) to otwarte, przejrzyste procesy rekrutacji oparte na kwalifikacjach kandydata. Jest to jeden z kluczowych aspektów działających na korzyść otwartości dostępu do rynku pracy dla naukowców w Unii Europejskiej. Na opracowane w 2015 roku zasady OTM-R składają się:

 • korzyści płynące ze stosowania zasad,
 • zasady i wskazówki dotyczące procesu OTM-R,
 • lista zasad do wprowadzenia dla instytucji,
 • wskazówki, krok po kroku, jak ulepszać proces rekrutacji,
 • przykłady dobrych praktyk.

Celem stosowania powyższych zasad jest zwiększenie efektywności krajowych systemów badań, gdzie szansa zatrudnienia będzie wyrównana, a współpraca międzynarodowa wpływająca na zintensyfikowanie wiedzy naukowej - rozszerzona.

Najważniejszymi zasadami OTM-R są:

 1. Proces aplikowania: proces rekrutacji powinien być szczegółowo przedstawiony, kryteria doboru kandydatów i ramy czasowe jasno określone
 2. Ogłoszenie o pracę powinno zawierać jak najwięcej szczegółów: wymagane kwalifikacje, przyszłe obowiązki, warunki pracy, prawa pracownika, możliwości rozwoju/szkoleń, polityki równości płci itp.
 3. Język: w jakim języku będzie odbywała się rekrutacja? czy znajomość języka polskiego jest niezbędna do pracy na danym stanowisku, czy pracodawca przewiduje kurs doszkalający itp.
 4. Ewaluacja zasad OTM-R powinna być stale monitorowana
 5. Zasady dotyczące OTM-R powinny być opublikowane na stronie Instytutu w łatwo dostępnym miejscu
 6. Pracownicy prowadzący rekrutacje powinni być do tego celu specjalnie przeszkoleni

Więcej informacji na temat OTM-R można znaleźć w poniższym linku:
http://cdn1.euraxess.org/sites/default/files/policy_library/otm-r-finaldoc_0.pdf