Zespół ds. Strategii HR

28 lutego 2018 r. zastępca dyrektora do spraw naukowych prof. dr hab. Tadeusz Lesiak zatwierdził skład Zespołów Eksperckich, których zadaniem jest identyfikacja problemów oraz przedstawienie proponowanych rozwiązań lub nowych inicjatyw mających na celu poprawę warunków pracy naukowców oraz lepsze funkcjonowanie Instytutu zgodnie z wymogami Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania. Dalsze prace Zespołów będą obejmować konsultacje z pracownikami zakładów. Będą one dotyczyć treści przygotowanej analizy oraz opracowania strategii działań, zwanej „Strategią HR4R”.

Przewidywanym terminem końca wewnętrznego audytu jest grudzień 2018 roku. Zespół Ekspercki liczy na aktywną współpracę całej społeczności instytutowej nad wyżej wymienionymi zagadnieniami.

Kontakt:
Koordynator: prof. dr hab. Tadeusz Lesiak
HRS4R@ifj.edu.pl