Stanowiska nienaukowe

Archiwum ofert

Kierowca
Ogłoszenie: [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.10.2020 r.

Informatyk w Zakładzie Teorii Cząstek (NZ42)
Ogłoszenie: [pdf]
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.10.2020 r.

Ogrodnik w Dziale Obsługi Ogólnej (DOO)
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.07.2020 r.

Inżynier w Dziale Inwestycji i Eksploatacji
Termin nadsyłania zgłoszeń: 23.06.2020 r.

Asystentka/Sekretarka Dyrektora
Termin nadsyłania zgłoszeń: 26.03.2020 r.

Starszy referent/inżynier - Specjalność instalacyjno-sanitarna

Samodzielny referent - Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2020 r.

Inżynier w ramach projektowania i konstrukcji akceleratorów - Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.02.2020 r.

Specjalista ds. środowiskowej aparatury badawczej - Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii
Termin nadsyłania zgłoszeń: 10.01.2020 r.

Specjalista - Dział Współpracy Europejskiej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2019 r.

Sprzątaczka - Dział Obsługi Ogólnej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.12.2019 r.

Fizyk - Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 04.12.2019 r.

Samodzielny referent - Dział Zaopatrzenia i Inwentaryzacji
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.12.2019 r.

Inspektor ochrony radiologicznej - Dział Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy
Termin nadsyłania zgłoszeń: 11.11.2019 r.

Technik - Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2020 r.

Inspektor ochrony radiologicznej - Dział Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2019 r.

Samodzielny referent - Dział Zaopatrzenia i Inwentaryzacji
Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.05.2019 r.

Specjalista - Dział Współpracy Europejskiej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2020 r.

Pracownik naukowo-techniczny - Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.04.2019 r.

Sekretarka/asystentka Dyrektora - Dział Organizacyjno-Prawny
Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.04.2019 r.

Technik - Samodzielna Pracownia Radioterapii Protonowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.04.2019 r.

Technik - Samodzielna Pracownia Radioterapii Protonowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 28.03.2019 r.

Informatyk - Samodzielna Pracownia Radioterapii Protonowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.03.2019 r.

Technik - Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2019 r.

Pracownik administracyjny - Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.04.2019 r.

Sekretarka/asystentka Dyrektora - Dział Organizacyjno-Prawny
Termin nadsyłania zgłoszeń: 01.03.2019 r.

Inżynier w ramach projektowania i konstrukcji akceleratorów - Dział Budowy Aparatury i Infrastruktury Naukowej
Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.06.2019 r.

Wartownik - Dział Ochrony Obiektów i Mienia
Termin nadsyłania zgłoszeń: 31.01.2019 r.