Baza własności intelektualnej

Instytut Fizyki Jądrowej jest właścicielem rozwiązań technicznych, które uzyskały ochronę patentową w Polsce i na świecie. Zapoznaj się z naszą bazą patentową, a może znajdziesz rozwiązanie, które chciałbyś wdrożyć.

Różnorodność prowadzonych badań nukowych oraz ich wysoka jakość pozwala zdobywać doświadczenie zarówno przy pracy z nowoczesnymi urządzeniami jak i możliwości praktycznego zastosowania efektów badań. Doświadczenie to nie może być przed przedmiotem ochrony praw własności przemysłowej, ale może zostać wykorzystane w przemyśle. Skontaktuj sie z Zespołem ds. Komercjalizacji, a znajdziemy eksperów z właściwym dla twojego problemu know-how.