Pomiary promieniotwórczości w środowisku

W Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk działa Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych (LER IFJ PAN) wykonujące usługi związane z pomiarami promieniowania jonizującego występującego w środowisku.

Laboratorium uzyskało akredytację stosowanych metod pomiarowych w Polskim Centrum Akredytacji (PCA) - nr certyfikatu AB788 oraz wdrożyło system jakości zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a także system usługi przyjaznej dla Klienta.

Otrzymujecie Państwo najwyższej jakości usługi radiometryczne, oraz bezpłatne doradztwo dotyczące nowoczesnych rozwiązań w sprawach szeroko rozumianego bezpieczeństwa radiologicznego, co pozwala na wzmocnienie Państwa pozycji na rynku i obniżenie kosztów kontroli radiologicznej produktów.

Nasza oferta obejmuje między innymi pomiary stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych (potasu, radu i toru) w surowcach i materiałach budowlanych oraz stężeń izotopów gamma promieniotwórczych w dowolnych próbkach środowiskowych. Ponadto oferujemy pomiary stężeń radonu i toronu (naturalnych promieniotwórczych gazów) w glebie, w wodzie i w budynkach oraz ekspertyzy radiologiczne terenów przeznaczonych pod zabudowę.

Dysponujemy najnowocześniejszą aparaturą zakupioną m.in. w ramach otrzymanego w 2007 roku grantu Unii Europejskiej "Unia dla Przedsiębiorczych" oraz mobilnym laboratorium pozwalającym na wykonanie pomiarów terenowych bezpośrednio u Klienta.

Zamawianie usług jest uproszczone: wystarczy zadzwonić, napisać e-mail lub wysłać fax. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej: http://radon.ifj.edu.pl.

Oferta

Metody akredytowane

 • P1. Pomiar stężenia naturalnych izotopów promieniotwórczych radu Ra-226, toru Th-228 i potasu K-40 metodą spektrometrii gamma w próbkach stałych
 • P2. Pomiar stężenia izotopu radonu Rn-222 metodą spektrometrii promieniowania alfa w próbkach ciekłych
 • P3. Pomiar stężenia izotopów radonu Rn-222 i Rn-220 metodą spektrometrii promieniowania alfa w próbkach gazowych
 • P4. Pomiary stężenia radonu w powietrzu, metoda pasywna - detektory CR-39

Inne metody

 • P5. Pomiary stężeń produktów rozpadu radonu i toronu w powietrzu, pomiar Working Level (WL)
 • P6. Pomiary przepuszczalności gleby
 • P7. Pomiary ekshalacji radonu z gruntu
 • P8. Pomiary stężeń izotopów gamma promieniotwórczych w dowolnych rodzajach próbek
 • E1. Ekspertyzy dla inwestorów budowlanych dotyczące oceny radiologicznej terenu przeznaczonego pod zabudowę
 • E2. Ekspertyzy radiologiczne - mapy rozkładu skażeń promieniotwórczych wskazanych obszarów
 • K1. Kalibracje detektorów do pomiarów stężeń radonu w kalibracyjnej komorze radonowej IFJ-KR-600 (m.in. CR-39, PicoRad, DACC, LR-115, Lucas Cells)
 • W. Wykłady i szkolenia z zakresu:
  • promieniowania jonizującego w środowisku
  • dozymetrii, skażeń promieniotwórczych środowiska
  • energetyki jądrowej i zastosowań wojskowych
  • awarii obiektów jądrowych (m.in. awaria E.J. w Czarnobylu)

Kontakt

Laboratorium Ekspertyz Radiometrycznych IFJ PAN
31-342 Kraków, ul. E. Radzikowskiego 152
tel: 12 662 8332, 12 662 8330
tel kom: +48 517 904 204
fax: 12 662 8458, 12 662 8494
e-mail: Krzysztof.Kozak@ifj.edu.pl, radon@ifj.edu.pl
www: http://radon.ifj.edu.pl