Projektowanie detektorów promieniowania jonizującego

Detektory i dozymetry termoluminescencyjne (TLD)

Opis

Opracowywanie nowych materiałow termoluminescencyjnych

Wykonanie

Zakład Fizyki Radiacyjnej i Dozymetrii (NZ63)

Kontakt

prof. dr hab. Paweł Bilski
tel.: 12 662 8414
e-mail: Pawel.Bilski@ifj.edu.pl