Aktualności

Zaproszenie na szkolenia internetowe z Web of Science

9 Października 2018

Firma Clarivate Analytics zaprasza wszystkich naukowców na cykl bezpłatnych szkoleń internetowych, dotyczących korzystania platformy Web of Science. W październiku zostaną przybliżone użytkownikom Web of Science zagadnienia związane z dodatkiem do bazy - InCites. Szkolenia będą dotyczyć również tego jak gromadzić i wykorzystywać bibliografię załącznikową oraz jak wzbogacił się dorobek naukowy.

Zaproszenie na szkolenia internetowe z InCites

25 Maja 2018

Firma Clarivate Analytics zaprasza wszystkich naukowców na cykl bezpłatnych szkoleń internetowych, dotyczących korzystania z dodatku do platformy Web of Science - InCites. W czerwcu zostaną przybliżone użytkownikom Web of Science zagadnienia związane z tym, w jaki sposób analizować dane z WoS, jakie znaczenie ma współpraca naukowa, które ośrodki są wiodące w danych dyscyplinach itp. Przedstawione zostanie również, jak wybór źródła publikacji wpływa na jej oddziaływanie.

Bezpłatne szkolenia dla naukowców od Clarivate Analytics w maju/czerwcu 2018

22 Maja 2018

Firma Clarivate Analytics zaprasza wszystkich naukowców na cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących korzystania z platformy Web of Science.

Bezpłatne szkolenia dla naukowców od Clarivate Analytics w Marcu 2018

7 Marca 2018

Firma Clarivate Analytics zaprasza wszystkich naukowców na cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących korzystania z platformy Web of Science. W marcu zostaną przybliżone użytkownikom Web of Science zagadnienia związane z zaawansowaną analizą bibliometryczną Instytucji możliwą do wykonania dzięki nowo uruchomionej subskrypcji InCites, poruszuszona zostanie sprawa Open Access i poziomów dostępności literatury naukowej, oraz zostaną przedstawione rozwijające się zasoby Web of Science w ramach wciąż wzrastającego indeksu Emerging Source Citation Index.

Otwarty testowy dostęp do baz Academic Search Ultimate i Business Source Ultimate (1 marca – 31 maja 2018 r.)

7 Marca 2018

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2018 r. uzyskaliśmy otwarty dostęp testowy do baz Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate. Dostęp testowy potrwa do 31 maja 2018 r. Bazy zapewniają dostęp do pełnego tekstu ponad 13,500 aktywnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym, w większości niedostępnych w aktualnie prenumerowanych zasobach.
Wejście do bazy

SciVal - prezentacje, szkolenia, analiza dorobku

2 Marca 2018

SciVal oferuje szybki i łatwy dostęp do wyników badań z ponad 8.500 instytucji naukowych z 220 krajów na całym świecie. Dzięki SciVal możesz analizować i wizualizować wyniki swoich badań, jak również innych badaczy. Masz również możliwość porównania instytucji badawczych lub krajów, identyfikowania możliwości współpracy oraz analizy trendów w badaniach, definiując tym samym nowe tematy badawcze.

Przedłużenie licencji krajowych Elsevier, Springer z Open Choice, Wiley, Science, Nature, Scopus i Web of Science na rok 2018

9 Stycznia 2018

Uprzejmie informujemy, że w ramach finansowania przez MNiSW Wirtualnej Biblioteki Nauki, zostały przedłużone licencje krajowe Elsevier, Springer z Open Choice, Wiley, Science, Nature, Scopus i Web of Science na 2018 r.
Dodatkowo zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe zapewniające dostęp do narzędzi umożliwiających analizę danych bibliometrycznych:
1. InCites - dodatek do bazy Web of Science
2. SciVal - dodatek do bazy Scopus
Licencja krajowa Springer została rozszerzona i obecnie pozwala na dostęp do m.in. ponad 112.000 e-książek anglojęzycznych ze wszystkich roczników. Na stronach WBN uruchomiona została także przeglądarka dziedzinowa e-książki w WBN, która docelowo będzie obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.

Web of Science – nowa funkcja dla artykułów OA

12 Grudnia 2017

Firma Clarivate Analytics we współpracy z Impactstory opracowała nową technologię w zagadnieniu OA, która dzięki platformie Web of Science umożliwi dostęp do legalnych, zaufanych i recenzowanych treści otwartego dostępu.

Archiwum aktualności

Zasoby biblioteczne

Szukaj w zbiorach biblioteki

czasopisma
wnętrze biblioteki
czasopisma
wnętrze biblioteki