Archiwum

Archiwum czynne od poniedziałku do środy, w godzinach od 900 do 1400
Tel.: +(48 12) 662-8405 ,+(48 12) 662-8238 (archiwum)

mgr Magdalena Benyaminovich, archiwista
e-mail: Magdalena.Benyaminovich@ifj.edu.pl

Przepisy kancelaryjno-archiwalne i formularze:

Linki: