Archiwum aktualności

Komunikat o planowanym zawieszeniu programu publikowania otwartego Springer

7 Października 2020

Zgodnie z komunikatem ICM z dnia 6 października 2020 r. program publikowania otwartego w ramach licencji krajowej Springer, ze względu na brak dodatkowego finansowania dla ICM na koszty publikowania otwartego w ramach licencji krajowej Springer ok 9 października zostanie zawieszony.

Sprzedaż książek przez IFJ PAN

14 Lipca 2020

Biblioteka IFJ PAN informuje o możliwości zakupu książek, które zostały wycofane z księgozbioru. Dodatkowe informacje o akcji są dostępne na stronie: https://www.ifj.edu.pl/przetargi/DZI-S/

Seminarium Wirtualnej Biblioteki Nauki, Warszawa 8 kwietnia 2019 r.

25 Kwietnia 2019

W dniu 8 kwietnia 2019 roku odbyło się w Warszawie Seminarium Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN) organizowane przez ICM we współpracy z wydawnictwem Springer Nature.

Bezpłatny testowy dostęp do czasopism z wydawnictw: Taylor&Francis i Elsevier (03.09 – 04.10.2019)

5 Września 2019

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy z firmy ABE-IPS oraz wydawnictwa Taylor & Francis Group a także z wydawnictwa Elsevier bezpłatny testowy dostęp do publikacji.

Program pilotażowy publikowania otwartego w czasopismach Elsevier – komunikat WBN

1 Lipca 2019

Uprzejmie informujemy, że uruchomienie programu pilotażowego publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier ze względów technicznych zostało przesunięte na koniec lipca 2019. Dodatkowe informacje o programie w informatorze WBN.

Wirtualna Biblioteka Nauki - krajowy dostęp do narzędzia InCites Benchmarking & Analytics

9 Listopada 2018

W wyniku współpracy Clarivate Analytics, MNiSW oraz ICM, została zawarta nowa umowa w wyniku której wszystkie instytucje naukowe w Polsce zyskują dostęp do narzędzia InCites Benchmarking & Analytics za pośrednictwem Wirtualnej Biblioteki Nauki.

Szkolenie SciVal - ocena dorobku naukowego

6 listopada 2018

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów oraz wszystkich zainteresowanych na szkolenie dotyczące SciVal (baza Scopus) narzędzia firmy Elsevier do analiz bibliometrycznych, które umożliwia m.in.: wizualizację wyników badań, osiągnięć instytucji naukowych, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

Testowy dostęp do baz Access Engineering i Access Science (18.10 - 18.11.2018 r.)

19 Października 2018

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy z firmy ABE-IPS propozycję bezpłatnego testowego dostępu do baz: AccessEngineering i AccessScience.

SciVal - prezentacje, szkolenia, analiza dorobku

2 Marca 2018

SciVal oferuje szybki i łatwy dostęp do wyników badań z ponad 8.500 instytucji naukowych z 220 krajów na całym świecie. Dzięki SciVal możesz analizować i wizualizować wyniki swoich badań, jak również innych badaczy. Masz również możliwość porównania instytucji badawczych lub krajów, identyfikowania możliwości współpracy oraz analizy trendów w badaniach, definiując tym samym nowe tematy badawcze.

Otwarty testowy dostęp do baz Academic Search Ultimate i Business Source Ultimate (1 marca – 31 maja 2018 r.)

7 Marca 2018

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2018 r. uzyskaliśmy otwarty dostęp testowy do baz Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate. Dostęp testowy potrwa do 31 maja 2018 r. Bazy zapewniają dostęp do pełnego tekstu ponad 13,500 aktywnych czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym, w większości niedostępnych w aktualnie prenumerowanych zasobach.
Wejście do bazy

Przedłużenie licencji krajowych Elsevier, Springer z Open Choice, Wiley, Science, Nature, Scopus i Web of Science na rok 2018

9 Stycznia 2018

Uprzejmie informujemy, że w ramach finansowania przez MNiSW Wirtualnej Biblioteki Nauki, zostały przedłużone licencje krajowe Elsevier, Springer z Open Choice, Wiley, Science, Nature, Scopus i Web of Science na 2018 r.
Dodatkowo zostały uruchomione roczne licencje pilotażowe zapewniające dostęp do narzędzi umożliwiających analizę danych bibliometrycznych:
1. InCites - dodatek do bazy Web of Science
2. SciVal - dodatek do bazy Scopus
Licencja krajowa Springer została rozszerzona i obecnie pozwala na dostęp do m.in. ponad 112.000 e-książek anglojęzycznych ze wszystkich roczników. Na stronach WBN uruchomiona została także przeglądarka dziedzinowa e-książki w WBN, która docelowo będzie obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.

Web of Science – nowa funkcja dla artykułów OA

12 Grudnia 2017

Firma Clarivate Analytics we współpracy z Impactstory opracowała nową technologię w zagadnieniu OA, która dzięki platformie Web of Science umożliwi dostęp do legalnych, zaufanych i recenzowanych treści otwartego dostępu.

Koniec testowego dostępu do InCites Benchamarking & Analytics na platformie Web of Science

12 Grudnia 2017

Uprzejmie informujemy, że 7 grudnia 2017 r. zakończył się krajowy dostęp testowy do narzędzia InCites Benchamarking & Analytics na platformie Web of Science.

Katalogi wydawnictw książkowych

24 Listopada 2017

Uprzejmie informujemy, że w bibliotece dostępne są katalogi wydawnictw naukowych oferujące interesujące pozycje książkowe: Royal Society of Chemistry (RSC) 2018 oraz World Scientific 2017. Z ofertami tych wydawnictw można zapoznać się w czytelni. Szczególnie przydatne dla Państwa pozycje mogą być zakupione przez Bibliotekę.

Zakończenie prenumeraty czasopisma "Chip"

12 Maja 2017

Z dniem 30 kwietnia ustała nasza prenumerata czasopisma "Chip", ze względu na to, że wydawca zaprzestał wydawania tego tytułu. W ramach rekompensaty zaoferowano nam siedmiomiesięczną prenumeratę czasopism "National Geographic" oraz "Traveler". Serdecznie zapraszamy do korzystania z lektury tych tytułów.