Biblioteka

Siglum biblioteki kr288

Godziny otwarcia

poniedziałek - piątek: 9:00 - 15:00

Aktualności

Możliwosć korzystania ze zbiorów biblioteki

  • Czytelnia książek i czasopism
  • Wypożyczalnia książek i czasopism
  • Kwerendy międzybiblioteczne

Zakres tematyczny zbiorów

Nauki podstawowe: matematyka, fizyka teoretyczna, fizyka jądrowa, fizyka atomowa, fizyka drobinowa, fizyka ogólna; struktura ciał stałych, cieczy i gazów, technika jądrowa - niskie i wysokie temperatury, astronomia, astrofizyka i geofizyka, biofizyka i biochemia, fizyka plazmy, fizyka i technika reaktorowa, chemia i radiochemia, informatyka.

Dokumenty

Klauzula informacyjna

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka prowadzi formę wypożyczeń międzybibliotecznych zgodnie z obowiązującym Regulaminem Biblioteki IFJ PAN.

Pracownicy biblioteki

mgr Natalia Nowak

bibliotekarz

mgr Małgorzata Zelek-Łata

bibliotekarz