Bazy danych o publikacjach z fizyki

Bazy danych o publikacjach z fizyki wysokich energii i cząstek elementarnych

  • INSPIRE (Informacje bibliograficzne z możliwościami przeszukiwania bazy, informacje o autorach, cytowaniach, eksperymentach, współpracach, instytucjach, adresy i afiliacje osób, połączenia z innymi bazami)
  • Serwer i baza preprintów elektronicznych ARXIV (Obszerny zbiór prac z różnych dziedzin fizyki i matematyki. Najliczniej reprezentowana fizyka cząstek i fizyka teoretyczna. Możliwość przeszukiwania bazy)
  • Serwer preprintów w CERN w Genewie (Lokalna baza danych z dostępem do preprintów, zarówno CERNowskich, jak i zebranych z innych instytucji)

Bazy danych o publikacjach z fizyki jądrowej