Bazy danych o publikacjach z fizyki

Bazy danych o publikacjach z fizyki wysokich energii i cząstek elementarnych

  • SPIRES w Stanford (Informacje bibliograficzne z możliwościami przeszukiwania bazy, informacje o autorach, cytowaniach, eksperymentach, współpracach, instytucjach, adresy i afiliacje osób, połączenia z innymi bazami)
  • Serwer i baza preprintów elektronicznych A.Ginsparga XXX w Los Alamos (Obszerny zbiór prac z różnych dziedzin fizyki i matematyki. Najliczniej reprezentowana fizyka cząstek i fizyka teoretyczna. Możliwość przeszukiwania bazy)
  • Serwer preprintów w CERN w Genewie (Lokalna baza danych z dostępem do preprintów, zarówno CERNowskich, jak i zebranych z innych instytucji)
  • HEPIC High Energy Physics Information Center at Fermilab

Bazy danych o publikacjach z fizyki jądrowej