Bazy Web of Science

Baza Web of Science (WoS) z dodatkiem InCites

Kolekcja baz danych produkowanych przez firmę Clarivate Analytics, umożliwiająca sprawdzanie listy publikacji, liczby cytowań oraz indeksu Hirsha.

www: http://apps.webofknowledge.com

ORCID:

Baza Journal Citation Reports (JCR)

Baza zapewnia usystematyzowane, obiektywne metody pozwalające oceniać najważniejsze światowe czasopisma naukowe. Zebrano w niej i zestawiono liczbę cytowań i artykułów dotyczących prawie wszystkich dziedzin nauk ścisłych i społecznych, dzięki czemu można w unikatowy sposób oceniać i porównywać czasopisma.

www: https://jcr.clarivate.com/

Sprawdzanie impact faktor czasopisma w bazie JCR