Czasopisma drukowane

Czasopisma naukowe

  • Acta Physica Polonica A
  • Acta Physica Polonica B
  • Nature Materials
  • Nature Physics

Czasopisma popularnonaukowe

  • Linux
  • Świat Nauki
  • Wiedza i Życie

Roczniki czasopism dostępne w zbiorach Biblioteki IFJ
Wykaz zawiera tytuły czasopism pozyskanych drogą prenumeraty lub darów. Wydawnictw ciągłych Biblioteka nie wypożycza na zewnątrz, dostępne są wyłącznie na miejscu z możliwością wykonania kserokopii lub skanu fragmentu publikacji.