Czasopisma elektroniczne

Pełne teksty dostępne w obrębie nodu IFJ PAN dzięki posiadanej licencji

Licencje konsorcyjne

Licencje krajowe

Programy publikowania otwartego

  • Springer Open Choice - Program Springer Open Choice dla Polski umożliwia autorom afiliowanym w polskich instytucjach akademickich publikowanie artykułów otwartych na licencji CC BY w czasopismach hybrydowych Springer.
  • Scoap3 - Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) to międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, agencji finansujących naukę oraz bibliotek z 27 krajów, koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. Informator

Czasopisma dostępne elektronicznie bez posiadania licencji przez IFJ PAN