Lista czasopism punktowanych

Wykaz czasopism punktowanych przez MNiSW
z dnia 23 grudnia 2015 r.

Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)

Wykaz czasopism punktowanych przez MNiSW
z dnia 9 grudnia 2016 r.

Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)

Części B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF)


Wyciąg z listy punktowanych czasopism - tytuły, w których publikują pracownicy IFJ PAN

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016