Kontakt

Biblioteka Instytutu Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk

ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków

tel.: +48 12 662 8328
e-mail: library@ifj.edu.pl