Szkolenie SciVal - ocena dorobku naukowego

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów oraz wszystkich zainteresowanych na szkolenie dotyczące SciVal (baza Scopus) narzędzia firmy Elsevier do analiz bibliometrycznych, które umożliwia m.in.: wizualizację wyników badań, osiągnięć instytucji naukowych, ocenę potencjalnych współpracowników oraz partnerów, a także analizowanie trendów w świecie nauki.

Szkolenie, które poprowadzi pan Dawid Surmik z firmy Elsevier odbędzie się 16 listopada w godz. 10:00-12:30 w sali Międzynarodowego Studium Doktoranckiego(p.4301).

W ramach szkolenia zostaną omówione m.in. kwestie dotyczące zastosowania SciVal wobec wyznawań, jakie stawia nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz jej przepisy wprowadzające.

Program szkolenia:

  1. Podstawowe informacje o osiągnięciach naukowych w bazie SciVal – omówienie zasobów narzędzia SciVal i wskaźników bibliometrycznych wykorzystywanych do oceny dorobku naukowego.
  2. Zwiększenie widoczności – porządkowanie profilu autora i instytucji (moduł Overview).
  3. Prezentacja doskonałości badawczej – szukanie czynników różnicujących (moduł Overview/Topics), analiza porównawcza z podobnymi instytucjami z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników ilościowych (moduł Benchmarking).
  4. Znajdywanie współpracowników – przedstawienie już istniejącej współpracy, znalezienie nowych możliwości (moduł Collaboration).
  5. Zrozumienie obszarów badawczych – szczegółowe omówienie tematów i obszarów badawczych (moduł Research Areas).
  6. Dzielenie się wiedzą w organizacji – tworzenie i udostępnianie raportów.
  7. Podsumowanie szkolenia i przedstawienie następnych kroków.

Rejestracji na szkolenie można dokonać poprzez formularz.