Wirtualna Biblioteka Nauki - krajowy dostęp do narzędzia InCites Benchmarking & Analytics

W wyniku współpracy Clarivate Analytics , MNiSW oraz ICM, została zawarta nowa umowa w wyniku której wszystkie instytucje naukowe w Polsce zyskują dostęp do narzędzia InCites Benchmarking & Analytics za pośrednictwem Wirtualnej Biblioteki Nauki.
InCites B&A to narzędzie wspierające wszelkiego rodzaju prace analityczne, wykorzystujące dane z Web of Science Core Collection. Narzędzie przeznaczone jest zarówno do osób zarządzających instytucjami naukowymi i bibliotekarzy, jak i autorów oraz redaktorów czasopism naukowych.
Głównym celem wdrożenia tego rozwiązania w Polsce jest umożliwienie polskim instytucjom naukowym dokonywania zaawansowanych analiz bibliometrycznych.

Komunikat ICM w tej sprawie znajdą Państwo pod linkiem:
http://wbn.icm.edu.pl/licencje/#incites

Dostęp do narzędzia pod poniższym linkiem:
http://incites.thomsonreuters.com/
(wymaga zalogowania, rejstracja na Web of Science)

Strona z materiałami szkoleniowymi, włączając nagrania wideo w języku Polskim przedstawiające różne zastosowania narzędzia:
http://clarivate.savoinspire.com/ickompendium/

Obecnie planowane są następujące internetowe sesje szkoleniowe