Seminarium Wirtualnej Biblioteki Nauki, Warszawa 8 kwietnia 2019 r.

W dniu 8 kwietnia 2019 roku odbyło się w Warszawie Seminarium Wirtualnej Biblioteki Nauki (WBN) organizowane przez ICM we współpracy z wydawnictwem Springer Nature. Podczas spotkania, w dwóch częściach zostały przedstawione prezentacje: pierwsza Pana dr. Pawła Grochowskiego z ICM na temat dotychczasowego rozwoju WBN, zachodzących obecnie zmian modeli licencyjnych związanych z publikowaniem otwartym oraz z powstaniem Planu S; druga Pani dr Ruth Wilson z wydawnictwa Springer Nature, która przedstawiła trendy publikowania przez polskich autorów w Springer Nature, inicjatywy wydawnictwa związane z otwartą nauką oraz doświadczenia we wdrażaniu umów transformacyjnych w różnych krajach.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami seminarium.