Zmiany w licencji krajowej Elsevier

W dniu 31 maja 2019 roku została podpisana nowa umowa dotycząca licencji krajowej Elsevier. W związku z jej zawarciem z licencji zostały wykluczone następujące tytuły. Umową licencyjną Elsevier 2019-2021 będą objęte następujące czasopisma. Ponadto licencja obejmuje wszystkie 19 czasopism z grupy Cell oraz 4 czasopisma z grupy Lancet.

Licencja krajowa Elsevier 2019-2021 obejmuje także pilotażowy program publikowania otwartego w czasopismach hybrydowych i gold open access Elsevier dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach zgłoszonych do licencji. Program pozwala na publikację w trzech kolejnych latach odpowiednio 500, 1000 i 1500 artykułów z Polski, których koszt zostanie sfinansowany z krajowej opłaty licencyjnej. Program zostanie uruchomiony w czerwcu 2019 i wtedy zostaną opublikowane szczegółowe instrukcje dla autorów.

Zakres dostępności czasopism i książek w krajowej licencji wraz ze szczegółami znajduje się na stronie:
https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier

Przypominamy, że wszystkie informacje na temat licencji krajowych, jak również kolekcji subskrybowanych przez IFJ PAN są dostępne na stronie:
https://www.ifj.edu.pl/library/journals/elektroniczne.html