Pilotażowy program publikowania otwartego Elsevier

Uprzejmie informujemy, że w ramach licencji krajowej Elsevier 2019-2021 od 2 września 2019 działa program pilotażowy publikowania otwartego dla polskich autorów korespondencyjnych.

Program ma dwie części: A i B. Program A obejmuje publikację określonej liczby artykułów otwartych, które zostaną w całości sfinansowane z krajowej opłaty licencyjnej: 500 artykułów w roku 2019, 1000 w 2020 r. i 1500 w 2021 r. Program B obejmuje publikację dowolnej liczby dalszych artykułów otwartych za opłatą ponoszoną przez instytucję, w której afiliowany jest autor, z wykorzystaniem zniżki w stosunku do cennika standardowego. Zniżka ta wynosi 30% w roku 2019, 20% w roku 2020 i 10% w roku 2021. Opłata za publikacje otwarte w Programie B następuje tylko i wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Instytucję. Korzystanie z programu (A i B) nie jest obowiązkowe – autor korespondencyjny może wybrać tradycyjną bezpłatną publikację artykułu w modelu subskrypcyjnym.

Elsevier udostępnił do programu 1777 czasopism hybrydowych oraz gold open access w roku 2019.

Do programu można zgłaszać artykuły wysłane do czasopisma po 31 maja 2019, z wyłączeniem artykułów, które przed 2 września 2019 zostały już zaakceptowane i skierowane do publikacji w modelu subskrypcyjnym lub w otwartym na koszt autora.

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności prosimy o kontakt z pracownikami Biblioteki/DON.

Szczegółowe informacje o programie i jego zasadach znajdą Państwo także na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/licencje/#elsevier_oa