Nowa odsłona Biblioteki Nauki – największej pełnotekstowej bazy naukowej w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z nową odsłoną platformy Biblioteki Nauki. Platforma udostępnia w sposób nieodpłatny i otwarty pełne teksty publikacji naukowych.

Jest prowadzona przez ICM UW we współpracy z wydawcami oraz bazami indeksującymi.
Zasób obecnie obejmuje pełne teksty ponad 400 000 artykułów oraz kilkaset książek naukowych. Zasoby czasopism pochodzącą z baz:

  • AGRO (czasopisma z dziedziny nauk rolniczych i przyrodniczych)
  • BazTech (czasopisma z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych i ścisłych)
  • CEJSH (czasopisma z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych i sztuki)
  • DML-PL (czasopisma z zakresu matematyki)
  • PSJD (czasopisma z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu)

Biblioteka Nauki zapewnia łatwy, trwały i bezpłatny dostęp do publikacji naukowych wraz z ich metadanymi. Korzystanie z Biblioteki Nauki nie wymaga zakładania konta ani instalowania żadnego specjalistycznego oprogramowania. Artykuły i książki udostępnione są jako pliki w formatach PDF, EPUB, MOBI oraz XML.

Ostatnie 10 artykułów