Tydzień Otwartego Dostępu 2022 - „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej”

W dniach 24-30 października 2022 odbędzie się Tydzień Otwartego Dostępu organizowany pod hasłem „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej”. Tegoroczne hasło przewodnie jest okazją do nawiązania współpracy pomiędzy ruchem klimatycznym a międzynarodową społecznością otwartej nauki, podjęcia wspólnych działań i podniesienia świadomości na temat roli otwartej nauki w dążeniu do sprawiedliwości klimatycznej.

„Dzielenie się wiedzą jest prawem człowieka, a walka z kryzysem klimatycznym wymaga szybkiej wymiany wiedzy ponad granicami geograficznymi, gospodarczymi i dziedzinowymi” – piszą organizatorzy. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie: https://www.openaccessweek.org/theme/pl.

Tydzień Otwartego Dostępu to wydarzenie o charakterze globalnym i społecznościowym. Informacje o wydarzeniach organizowanych w Polsce jak co roku zamieszczane są na stronie Uwolnij Naukę.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniach Tygodnia Otwartego Dostępu.

Tydzień Otwartego Dostępu 2022 - „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej”