Kursy z zarządzania danymi badawczymi na platformie NAVOICA

Uprzejmie informujemy o internetowych kursach z zarządzania danymi badawczymi. Webinaria są przeznaczone dla naukowców, którzy na co dzień pracują z danymi badawczymi oraz dla data stewardów, którzy wspierają naukowców w zarządzaniu danymi badawczymi.

Dwa kursy dedykowane są naukowcom, którzy na co dzień pracują z danymi badawczymi. Kursy mają na celu przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy na temat zarządzania danymi oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji pozwalających na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, czyli sprawne zarządzanie danymi podczas realizacji projektów badawczych. Kursy są dostępne na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym

Dwa kursy przeznaczone są dla data stewardów, którzy wspierają naukowców w zarządzaniu danymi badawczymi. Uczestnicy poznają najważniejsze zadania data stewardów oraz umiejętności niezbędne do ich realizacji, a także sposoby na usprawnienie zarządzania danymi w projektach i instytucjach naukowych. Kursy również dostępne są na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym.

Kursy zostały przygotowane przez ekspertów z Platformy Otwartej Nauki i są dostępne na platformie NAVOICA. Uczestnictwo jest bezpłatne i kończy się otrzymaniem zaświadczenia.

Zachęcamy do udziału w kursach.