Arkusz wydawniczy

ARKUSZ WYDAWNICZY – jednostka obliczeniowa stosowana w wydawnictwie w celu określenia objętości zawartości treściowej (tekstowej i graficznej) publikacji. Arkusz wydawniczy (tak samo, jak arkusz autorski) wynosi:

  • 40 000 znaków typograficznych (ze spacjami) prozy, lub
  • 700 linijek poezji, lub
  • 800 wierszy obliczeniowych (po 50 znaków), lub
  • 3000 cm2 powierzchni ilustracji (także zapisu nutowego, wzorów matematycznych, chemicznych..., diagramów).
Liczbę arkuszy wydawniczych podajemy w zaokrągleniu do maksymalnie dwóch miejsc po przecinku (Arkusz wydawniczy, https://pl.wikipedia.org/wiki/Arkusz_wydawniczy, 30.05.2017).