Dane badawcze

Dane badawcze (Research Data) - zarejestrowane materiały o charakterze faktograficznym (w postaci liczbowej, tekstowej, graficznej, dźwiękowej, …), uznawane powszechnie przez społeczność naukową za niezbędne do oceny wyników badań naukowych.

Dane badawcze dzielą się na:

 • dane surowe, uzyskane bezpośrednio w wyniku zastosowania narzędzia badawczego, w różnych przedsięwzięciach naukowych lub też zgromadzone na potrzeby konkretnych projektów, nieprzeanalizowane.
 • dane, które poddane zostały obróbce.

Otwarte dane badawcze (Open Research Data) to dane, do których każdy ma dostęp. Można je ponownie wykorzystywać, modyfikować i redystrybuować.

FAIR Data (https://www.go-fair.org/fair-principles/) to dane badawcze, które zostały opisane, są przechowywane i publikowane zgodnie z międzynarodowym standardem. Zasady FAIR Data służą jako wytyczne dla umożliwienia ponownego wykorzystania danych naukowych w wyraźnie opisanych warunkach, zarówno przez ludzi, jak i przez maszyny.

 1. Findable
  • możliwe do znalezienia dane
  • identyfikatory DOI
  • dane opatrzone metadanymi
  • w serwisie, który można przeszukiwać
 2. Accessible
  • jasno określone warunki dostępu
  • czy udostępniane będą metadane?
  • które dane będą udostępnione w sposób otwarty?
  • jakie oprogramowanie będzie potrzebne, aby otrzymać dostęp?
 3. Interoperable
  • otwarte oprogramowanie – czy będzie możliwe przetwarzanie danych?
  • czy możliwa będzie wymiana i ponowne wykorzystanie danych przez inne osoby z innych instytucji i państw?
  • czy możliwe będzie połączenie danych z innymi zbiorami pochodzącymi z innych źródeł?
 4. Reusable
  • czy możliwe będzie ponowne wykorzystanie danych – kiedy? embargo?
  • czy dane zostaną opatrzone licencją?