Gdzie deponować?

OTWARTE REPOZYTORIUM – jest to narzędzie służące zarządzaniu i długoterminowemu przechowywaniu dokumentów cyfrowych. Otwarte repozytoria stosują otwarte standardy tak, aby ich zasób był w pełni dostępny. Często przechowują preprinty, postprinty artykułów naukowych, elektroniczne wersje prac dyplomowych i rozpraw doktorskich, książki lub ich rozdziały, zbiory danych oraz zdigitalizowane wersje druków znajdujących się w zbiorach określonej biblioteki. Celem repozytoriów instytucjonalnych jest zbieranie i udostępnianie dorobku naukowego konkretnej instytucji, podczas gdy repozytoria dziedzinowe lub centralne koncentrują się na gromadzeniu dorobku z określonego obszaru nauki.

Zdeponowanie i udostępnienie przez autora swoich prac w otwartym repozytorium jest spełnieniem zielonej drogi otwartego dostępu.

W bazie Sherpa Romeo znajdują się informacje na temat polityki wydawców w zakresie praw autorskich do deponowania materiałów i ich udostępniania.

WYSZUKIWARKI OTWARTYCH REPOZYTORIÓW:

Przy wyborze repozytorium warto zwrócić uwagę, m. in. na: nadawanie trwałych identyfikator (DOI), standard metadanych, stosowanie popularnych licencji, stosowanie zasad bezpieczeństwa, pobieranie opłat za przechowywanie zasobów.