Gdzie publikować?

Ruch Open Access wspiera Unia Europejska poprzez rekomendacje i programy, w ramach których prace naukowe finansowane z pieniędzy publicznych powinny znaleźć się w otwartych czasopismach i repozytoriach.

W Polsce Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego sfinansowało program Springer Open Choice/Open Access, dzięki któremu pracownicy afiliowani przy wszystkich polskich instytucjach akademickich i naukowych mogą bezpłatnie publikować artykuły w czasopismach naukowych należących do wydawnictwa Springer na zasadzie swobodnego dostępu w ramach tego programu. Ponadto można publikować w ramach Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3). Jest to międzynarodowe konsorcjum instytucji naukowych, agencji finansujących naukę oraz bibliotek z 27 krajów. Konsorcjum zawarło umowy z wydawcami, na podstawie których wybrane czasopisma fizyczne zostały przekształcone z modelu subskrypcyjnego na model "open access" i są w całości finansowane ze środków SCOAP3. W czasopismach tych mogą publikować wszyscy naukowcy z krajów uczestniczących w konsorcjum i nie ponoszą za to żadnych opłat indywidualnych.