Gdzie publikować?

Model publikowania otwartego, gdzie wydawca udostępnia artykuły bezpłatnie dla czytelników, natychmiast po publikacji to złota droga otwartego dostępu. Wiąże się to z uiszczeniem opłaty APC – Article Processing Charges, przez autora lub instytucję. Koszty APC można pokryć z grantów naukowych lub z programów publikowania otwartego.

Dla autorów z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN możliwości publikowana otwartego bez ponoszenia kosztów APC są dostępne w następujących programach:

Programy publikowania otwartego przeznaczone są dla afiliowanych autorów korespondencyjnych. Corocznie aktualizowana jest lista czasopism objętych programem i udostępniana na stronie programu. Każda kolekcja ma ograniczoną liczbę artykułów do wykorzystania w ramach programu publikowania otwartego (na licencji CC-BY). W programach uwzględnianie są określone typy artykułów.