Gdzie szukać informacji o polityce wydawcy odnośnie deponowania prac w repozytorium?

SHERPA/ROMEO – informacje dotyczące polityki wydawców odnośnie zamieszczania publikacji w repozytoriach. Poszczególni wydawcy są oznaczeni odpowiednim kolorem, określającym:

  • pełną zgodę na publikację preprintów lub postprintów, lub ostatecznych plików od wydawcy (kolor zielony)
  • zgodę na publikację postprintów lub ostatecznych plików od wydawcy (kolor niebieski)
  • zgodę na publikację preprintów (kolor żółty)
  • brak zgody na archiwizację (kolor biały)