Gdzie szukać informacji o publikacjach w otwartym dostępie?

  • Directory of Open Access Journals (DOAJ) – spis otwartych, recenzowanych czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin nauki
  • Elektronik Journals Library – Biblioteka Czasopism Elektronicznych jest usługą ułatwiającą korzystanie z czasopism naukowych w Internecie
  • Directory of Open Access Books – baza informacji o książkach w otwartym dostępie
  • BASE – wyszukiwarka Open Access
  • OpenAIRE – umożliwia pełny, darmowy i nieograniczony dostęp do wiedzy naukowej oraz opracowań w dziedzinach ochrony zdrowia, energetyki, środowiska naturalnego, technologii informacji i komunikacji, infrastruktury badawczej, nauk społecznych i humanistyki
  • OAJSE – wyszukiwarka czasopism z zakresu Open Access