Metadane

METADANE – informacje opisujące np. publikację czy inny materiał w formie czytelnej dla komputera, tworzone zgodnie z wybranym modelem (np. MARC21, Dublin Core); pozwalają na wygodne katalogowanie i przeszukiwanie baz danych, repozytoriów oraz zawartych w nich informacji (Wolne licencje w nauce. Instrukcja, Opracowanie zbiorowe, Biblioteka Otwartej Nauki, Warszawa 2013).