OA w Horyzont Europa

OTWARTA NAUKA W PROGRAMIE „HORYZONT EUROPA”

Otwarty dostęp do publikacji:

  • Horyzont Europa wymaga od beneficjentów zapewnienia natychmiastowego otwartego dostępu do publikacji naukowych, bez stosowania okresu embarga.
  • Publikacje należy udostępniać na warunkach licencji CC-BY lub równoważnej. W odniesieniu do monografii i innych dłuższych form, licencja może zawierać klauzule wyłączające komercyjne wykorzystanie bądź możliwość opracowania utworów zależnych (np. CC BY-NC, CC BY-ND).
  • Wersja AAM lub VoR powinna być zdeponowana w zaufanym repozytorium.
  • Rekomendowana otwarta platforma do publikowania: Open Research Europe.

Otwarty dostęp do danych badawczych:

  • Horyzont Europa wymaga odpowiedzialnego zarządzania danymi badawczymi tak, aby były one zgodne z zasadami FAIR: możliwe do znalezienia, dostępne, interoperacyjne oraz nadające się do ponownego wykorzystania.
  • Dane powinny być zdeponowane w zaufanym repozytorium najszybciej jak to możliwe tj. najlepiej natychmiast po ich wytworzeniu, a najpóźniej do końca trwania projektu.
  • Dane stanowiące podstawę publikacji naukowej powinny zostać złożone najpóźniej w momencie publikacji. Beneficjenci programu muszą zapewnić otwarty dostęp do danych badawczych na licencji CC-BY lub CC0 wg zasady „tak otwarte jako to możliwe i na tyle zamknięte na ile to konieczne” chroniąc uzasadnione interesy lub ograniczenia. Metadane opisujące zestaw danych powinny być otwarte na licencji CC0.
  • Plan Zarządzania Danymi (Data Management Plan DMP) – obowiązkowy na etapie składania wniosku, powinien być regularnie aktualizowany. Jeżeli z jakichś względów otwarty dostęp do danych badawczych nie może zostać zapewniony, powinno być to opisane w DMP.