ORCID – Open Researcher and Contributor ID

Open Researcher and Contributor ID (ORCID) – identyfikator autorów prac naukowych. Jest to oznaczenie alfanumeryczne, składające się z 16 cyfr podzielonych na cztery równe części.

Założeniem Open Researcher and Contributor ID jest:

  • likwidacja dublujących się nazwisk autorów działających na tym samym polu badawczym,
  • eliminowanie problemu różnych wersji zapisu imienia i nazwiska,
  • precyzowanie tożsamości osób, które zmieniły nazwisko lub afiliację.

Profil naukowca zawiera przede wszystkim listę jego publikacji, ale także dane o wykształceniu, przebiegu zatrudnienia i realizowanych grantach badawczych. ORCID umożliwia naukowcowi osobiste uwierzytelnianie autorstwa. Przydzielenie identyfikatora jest wolne od opłat.

Dzięki identyfikatorowi ORCID możliwa jest automatyczna wymiana danych między profilami naukowca w bazach Web of Science (ReasercherID) czy Scopus. ORCID ma scalać różne źródła, by zapewnić kompleksową informację w jednym miejscu. Oprócz jednoznacznej identyfikacji, badacz może linkować do swojego profilu wszystkie swoje publikacje, realizowane projekty i granty.

Informacje, w jaki sposób założyć identyfikator ORCID, jak uzupełniać profil i jak powiązać swoje prace z bazami WoS i Scopus można znaleźć na stronie: https://support.orcid.org/knowledgebase/topics/32827-website-user oraz w przygotowanej instrukcji.