Plan zarządzania danymi badawczymi

Data Management Plan - DMP – określa, w jaki sposób dane badawcze mają być zarządzane zarówno w czasie trwania projektu badawczego, jak i po jego zakończeniu. Instytucje i programy finansujące badania naukowe, czasopisma coraz częściej wymagają od naukowców przedstawienia planu zarządzania danymi badawczymi na etapie składania i oceny wniosków grantowych czy przed publikacją artykułu (np. Horyzont 2020, NCN).

  • formalny dokument – zarys tego, co będzie robione z danymi w trakcie trwania i po zakończeniu projektu (nie wszystko od razu da się przewidzieć, dlatego plan można modyfikować)
  • w planie należy opisać skąd pochodzą dane, jak zostały pozyskane
  • należy podać format i typ plików, liczbę danych
  • zasady krótko- i długoterminowego przechowywania danych
  • zasady dostępu i korzystania z danych

Licencje

  • zalecane: Creative Commons – CC0, CC-BY
  • Open Data Commons – licencje wyłącznie do baz danych – posiadają skomplikowane rozwiązania prawne; obejmują całą bazę danych, ale nie obejmują jej części składowych

Plan zarządzania danymi badawczymi - prezentacja DON

Data Management Plan - przykład - opracowanie przygotowane przez prof. Z. Łodzianę

NCN: Otwarte dane badawcze w polityce i praktyce NCN

NCN: Plan zarządzania danymi badawczymi - najczęściej zadawane pytania

NCN: Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia Planu Zarządzania Danymi w projekcie badawczym

NCN: Plan zarządzania danymi badawczymi - struktura, błędy, koszty