Rekomendacje dla autorów

  • na etapie układania planu badań od razu załóż, że będziesz wyniki publikował wg zasad otwartości;
  • zaplanuj środki finansowe na APC;
  • sprawdź, którzy wydawcy oferują najkorzystniejsze warunki opłat;
  • uzgadniaj otwartość ze współtwórcami utworu (zwłaszcza z innych instytucji);
  • uzgadniaj zasady otwartości z wydawcami (powołuj się na posiadanie instytucjonalnej polityki otwartości);
  • dokumentuj podjęte starania (przechowuj maile do wydawców i współautorów);
  • przechowuj wszystkie wersje publikacji (manuskrypt, wersja po recenzji, wersja wydawcy);
  • przekaż do repozytorium wersję zgodną z uzgodnieniami z wydawcą.

Źródło: Przyłuska J., "Jak zacząć przygotowania do wprowadzenia instytucjonalnej polityki otwartego dostępu"