Abstrakty i cytowania

Platforma Scitation

obejmująca bazy Scitation oraz SPIN; zawiera streszczenia ponad 3 mln artykułów z wiodących czasopism i materiałów konferencyjnych z wieloma bardzo użytecznymi funkcjonalnościami

www: http://scitation.aip.org/content/publications

Science Citation Index Expanded

baza bibliograficzna i cytowań (w systemie Web of Science)

www: http://zatoka.icm.edu.pl/sci/

Scopus (Elsevier)

interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych

www: http://www.scopus.com/

EBSCO

multidyscyplinarne bazy czasopism pełnotekstowych i bazy abstraktów

www: http://search.ebscohost.com/