Abstrakty i cytowania

Według Hirsha: Naukowiec ma wskaźnik h, jeśli h spośród Np jego/jej publikacji ma co najmniej po h cytowań każda, a każda z pozostałych (Np − h) publikacji ma nie więcej niż h cytowań.

Wskaźnikiem odzwierciedlającym wartość dorobku naukowego wszystkich publikacji jednego naukowca jest Indeks Hirscha.

Źródła służące do wyszukiwania cytowań: