ISBN IFJ PAN

Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki – ISBN (International Standard Book Number) służy do jednoznacznej identyfikacji wydawcy i wydawanych przez niego wydawnictw zwartych. Zasady ISBN w Polsce reguluje norma PN-ISO 2108:2006.

Biblioteka Instytutu Fizyki Jądrowej PAN nadaje numery ISBN wydawanym książkom, po uprzednim wypełnieniu odpowiedniego formularza, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Nr 38/2019.

Przyznany numer ISBN powinien być wydrukowany na odwrocie strony tytułowej i na 4 stronie okładki.

Więcej informacji na temat nadawania numeru ISBN znajduje się w załączonej instrukcji.