Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Informacje ogólne

Studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN rozpoczęły swoją działalność w 1984 roku. Od 2001 działają jako Międzynarodowe Studia Doktoranckie prowadzone przez IFJ we współpracy z uczelniami krakowskimi: Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki i Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej, oraz od 2006 r. Uniwersytetem Rzeszowskim.

więcej

IFJ PAN - najbardziej prodoktorancki instytut PAN w Polsce

W grudniu 2013 r. Instytut Fizyki Jądrowej PAN został wybrany najbardziej prodoktoranckim Instytutem Polskiej Akademii Nauk.
To prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane przez Kapitułę konkursu ProPAN, organizowanego w tym roku po raz pierwszy przez Krajową Reprezentację Doktorantów przy współpracy z Fundacją Edukacyjną „Perspektywy”.
W konkursie oceniano przede wszystkim realizowany program studiów, stopień wspierania inicjatyw doktorantów, wysokość stypendium doktoranckiego oraz sposób wdrożenia programu stypendialnego z Funduszu Pomocy Materialnej.

W 2014 r. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN ponownie znalazł się wśród laureatów konkursu ProPAN. Zajęliśmy drugie miejsce, za Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, a przed warszawskim Instytutem Fizyki PAN oraz Instytutem Farmakologii. Kryteriami podlegającymi ocenie były: dostosowanie programu studiów III stopnia do potrzeb doktorantów, wsparcie organizacyjne
i merytoryczne dla działalności doktorantów, wsparcie materialne dla działalności doktorantów, wsparcie socjalne dla doktorantów, pozycja i warunki funkcjonowania samorządu doktorantów w instytucie współpraca międzynarodowa.

W 2015 r. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN został wyróżniony w rankingu TOP 5 Trzeciej Edycji Konkursu ProPAN.

  • Logo PK
  • Logo UP
  • Logo UR