Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Informacje ogólne

Studia doktoranckie w Instytucie Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN rozpoczęły swoją działalność w 1984 roku. Od 2001 działają jako Międzynarodowe Studia Doktoranckie prowadzone przez IFJ we współpracy z różnymi uczelniami min. Politechniką Krakowską im. T. Kościuszki, Akademią Górniczo-Hutniczą im. S. Staszica, Uniwersytetem Jagiellońskim czy Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej. Aktualnie w IFJ PAN działają różne programy studiów doktoranckich.

6 maja 2019 roku utworzono Krakowską Interdyscyplinarną Szkołę Doktorską (KISD), poza IFJ PAN w skład KISD wchodzą jednostki tj.: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN, Instytut Farmakologii im Jerzego Maja PAN, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH.

więcej

IFJ PAN - najbardziej prodoktorancki instytut PAN w Polsce

W listopadzie 2019 r. Instytut Fizyki Jądrowej PAN został wybrany najbardziej prodoktoranckim Instytutem Polskiej Akademii Nauk, zajmując pierwsze miejsce.

To prestiżowe wyróżnienie zostało przyznane przez Kapitułę konkursu ProPAN, organizowanego rok rocznie przez Krajową Reprezentację Doktorantów. W konkursie oceniano przede wszystkim realizowany program studiów, stopień wspierania inicjatyw doktorantów, wysokość stypendium doktoranckiego i wiele innych. Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji byli NAWA- Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz firma Elsevier.

Dodatkowo Samorząd Doktorantów Instytutu Fizyki PAN otrzymał wyróżnienie za szczególną integrację środowiska doktoranckiego.

W 2018 r. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN również znalazł się wśród laureatów konkursu ProPAN. Zajęliśmy trzecie miejsce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: Wyniki konkursu PROPAN

  • Logo PK
  • Logo UP
  • Logo UR