International PhD Studies

at the Institute of Nuclear Physics PAN

Proposed topics of PhD theses

 1. prof. dr hab. Maria Bałanda - "Magnetism of molecular functional materials"
 2. dr hab. Piotr Bednarczyk - "Gamma ray spectroscopy of superdeformed nuclei"
 3. dr hab. Paweł Bilski - "Fluorescencyjna detekcja śladów cząstek jądrowych i jej zastosowanie w pomiarach dawek promieniowania jonizującego"
 4. dr hab. Artur Birczyński / dr Agnieszka M. Szymocha - "Dynamika cząsteczek amoniaku-d3 i acetonu-d6 w zeolitach H-ZSM-5: badania metodami deuteronowego magnetycznego rezonansu jądrowego"
 5. dr hab. Andrzej Bożek - "Search for rare and forbidden decays of B mesons in Belle"
 6. dr hab. Paweł Bruckman - "Search for New Physics processes with top quarks pairs in the final state in the ATLAS experiment at the LHC"
 7. dr hab. Andrzej Budziak - "Wpływ zanieczyszczeń na zdolności sorpcyjne związków międzymetalicznych zdolnych do gromadzenia wodoru"
 8. dr hab. Ewa Dryzek - "Study of liquid crystal materials with the positron annihilation method"
 9. prof. dr hab. Stanisław Jadach - "Fenomenologia faktoryzacji w wysokich energiach dla procesów
  z dżetami i bozonami elektrosłabymi w stanach końcowych w LHC"
 10. dr hab. Anna Kaczmarska - "Search for New Physics processes with tau leptons in the final state in the ATLAS experiment at the LHC"
 11. dr hab. inż. Małgorzata Kąc - "Morfologia, własności strukturalne i magnetyczne nanodrutów na bazie Fe i Co otrzymywanych metodą elektrodepozycji"
 12. dr hab. Adam Kozela - "Search for the effects of 3-nucleonic forces in scattering of protons on deuterons with the energy of 135 MeV"
 13. dr hab. Jan Krawczyk / dr Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte - "Badanie dynamiki molekularnej elektroprzędzonych włókien kompozytowych polimer-ciekły kryształ"
 14. prof. dr hab. Tadeusz Lesiak - "Studies of beauty baryons in the LHCb experiment"
 15. dr hab.inż. Barbara Marczewska - "Opracowanie metody pomiaru dawek promieniowania jonizującego w czasie rzeczywistym w oparciu o wysokoczułe kryształy luminescencyjne"
 16. dr hab. Robert Pełka / dr Piotr Konieczny - "Modelling of the magnetic properties of molecular magnetics"
 17. dr hab. Adam Trzupek - "Study of azimuthal anisotropy in p+Pb and Pb+Pb interactions in the ATLAS experiment at the LHC accelerator"
 18. prof. dr hab. Zbigniew Wąs - "Models, algorithms and data matching for tau decay channels based on data of the experiments Belle and BaBar"
 19. dr hab. Marta Wolny-Marszałek / dr Michał Krupiński - "Uporządkowane sieci wirów magnetycznych"
 20. dr hab. Marta Wolny-Marszałek / dr Żaneta Świątkowska-Warkocka - "Preparation and investigation of Ag-based nanocomposites with magneto-catalytic properties"
 21. dr hab. Marta Wolny-Marszałek / dr Żaneta Świątkowska-Warkocka - "Investigation of chemical and physical processes occurring during laser synthesis of composite particles"
 22. dr hab. Marta Wolny-Marszałek / dr Arkadiusz Zarzycki - "Nanostrukturyzowane złącza metal/tlenek metalu otrzymywane metodą anodyzacji - badanie własności magnetycznych oraz transportu elektrycznego"
 23. dr hab. Marcin Wolter - "Measurement of tau lepton polarisation from the decay of Z0 bosons and Higgs bosons in the ATLAS experiment at the LHC accelerator"
 24. prof. dr hab. Urszula Woźnicka - "Neutron diagnostic of fusion plasma based on detection of delayed neutrons from activation of fission targets"
 25. dr hab. Krzysztof Woźniak - "Methods for selecting cases of heavy ion interactions in the ATLAS experiment"
 26. dr hab. Krzysztof Woźniak - "Study of particle production in lead-lead and proton-lead collisions interactions in the ATLAS experiment"
 27. prof. dr hab. Beata Ziaja-Motyka - "Ultrafast transformation in the matter irradiated with the radiation from the free-electron laser"
 28. dr hab. Piotr Zieliński / dr Natalia Osiecka - "Badania wpływu polimorfizmu fazy stałej leków na ich dostępność farmaceutyczną, z wykorzystaniem metod analizy termicznej"

16.11.2017