Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Kierownictwo

Kierownik MSD

Dr hab. Andrzej Horzela, Prof. IFJ PAN
tel.: +48 12 662 8383
e-mail: andrzej.horzela@ifj.edu.pl

Sekretarz Naukowy

Dr hab. Pawel Jochym, Prof. IFJ PAN
tel.: +48 12 662 8269
e-mail: pawel.jochym@ifj.edu.pl

Sekretariat

Jowita Ciołek
tel.: +48 12 662 8301
e-mail: msd@ifj.edu.pl

Renata Słabik (stypendia)
tel.: +48 12 662 8318
e-mail: renata.slabik@ifj.edu.pl