Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Kierownictwo

Kierownik MSD

dr hab. Anna Kaczmarska, Prof. IFJ PAN
tel.: +48 12 662 8020
e-mail: anna.kaczmarska@ifj.edu.pl

Zastępca Kierownika MSD

dr Mariola Kłusek-Gawenda
tel.: +48 12 662 8185
e-mail: mariola.klusek@ifj.edu.pl

Sekretariat

mgr Renata Słabik
tel.: +48 12 662 8318
e-mail: renata.slabik@ifj.edu.pl