Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Kierownictwo

Kierownik MSD

dr hab. Jakub Bielecki, prof. IFJ PAN
tel.: +48 12 662 8419
e-mail: jakub.bielecki@ifj.edu.pl

Sekretariat

mgr Renata Słabik
tel.: +48 12 662 8318
e-mail: renata.slabik@ifj.edu.pl