Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Program wykładów studium doktoranckiego IFJ PAN w roku akademickim 2016/2017

Harmonogram wykładów dla I roku

 1. Prof. dr hab. Kacper Zalewski - "Elementy mechaniki kwantowej i teorii względności"
  wykład i ćwiczenia: środa, godz. 10:00 - 14:00, sala 5401 (Ip.), pierwszy wykład 11 października
 2. Dr hab. Andrzej Horzela - "Zajęcia uzupełniające z matematyki"
  zajęcia 17 października, godz. 13:15, sala 4402 (IV p.)
 3. Dr hab. Eugeniusz Szumakowicz, profesor PK - Konwersatorium z filozofii i przyrody
  wtorek, godz. 10:00- 11:30, pierwsze zajęcia 10 października
 4. Mgr Anna Broniowska - lektorat z języka angielskiego
  wtorek, godz. 12:30-15:45, sala 4402 (IV p.), pierwsze zajęcia 10 października

Wykłady obowiązkowe dla II roku

 1. Prof. dr hab. Tadeusz Lesiak - „Elementy fizyki cząstek elementarnych dla niespecjalistów”
 2. Prof. dr hab. Bogdan Fornal - „Elementy fizyki jądrowej dla niespecjalistów”
 3. Prof. dr hab. Maria Massalska-Arodź/ Prof. dr hab. Maria Bałanda - „Elementy fizyki ciała stałego dla niespecjalistów”
 4. Prof. dr hab. Paweł Olko,dr hab. inż. Maciej Budzanowski, dr hab. Barbara Marczewska
 5. Prof. dr hab. Wojciech M. Kwiatek - „Zastosowania fizyki w badaniach interdyscyplinarnych dla niespecjalistów”
 6. Dr hab. Andrzej Horzela - „Coś z fizyki teoretycznej - dla niespecjalistów”

Wykłady monograficzne dla II roku MSD

 1. Dr hab. Paweł Błasiak - „Elementy prawdopodobieństwa i kwantowe paradoksy”
 2. Dr Izabela Ciepał - ‘Układy kilkunukleonowe”
 3. Prof. dr hab. Jerzy Dryzek - „Oddziaływanie promieniowania z materią”
 4. Dr hab. Katarzyna Mazurek - „Wybrane zagadnienia teorii jądra atomowego”
 5. Dr hab. Marcin Wolter - „Uczenie maszynowe w fizyce”