Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Program wykładów studium doktoranckiego IFJ PAN

Wykłady obowiązkowe dla II roku

  1. 5 wykładów obligatoryjnych (5 x 12 h)
    tematyka dotyczy badań prowadzonych w Oddziałach, w których dany Doktorant nie pracuje
  2. 3 kursy swobodnego wyboru (3 x 12 h)
    min. 4 uczestników kursu
  3. Lektorat z języka angielskiego (60 h)
    (wykładowca mgr Anna Broniowska)