Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Proponowane tematy prac doktorskich

1. Temat: Obliczenia najwyższej precyzji w Chromodynamice Kwantowej dla procesów na Wielkim Zderzaczu Hadronów (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Sebastian Sapeta
Oddział / Zakład: NO4 / NZ42
E-mail: sebastian.sapeta@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 8353
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: bardzo dobra znajomość Teorii Pola
sprawność matematyczna
znajomość narzędzi do rachunków symbolicznych (np. Mathematica)
biegłość w programowaniu w c++
zdolność do szybkiego przyswajania wiedzy
2. Temat: Rozpad gamma gigantycznego rezonansu dipolowego zbudowanego na stanach wzbudzonych jądra o różnych deformacjach (szczegóły)
Osoba do kontaktu: prof. dr hab. Adam Maj
Oddział / Zakład: NO2 / NZ22
E-mail: adam.maj@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 8141
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: znajomość języka angielskiego
umiejętność programowania, mile widziana znajomość środowiska ROOT (http://root.cern.ch)
znajomość narzędzi do rachunków symbolicznych (np. Mathematica)
podstawowa wiedza z zakresu fizyki jądrowej
3. Temat: Precyzyjne rachunki w zderzeniach hadronów przy wysokich energiach (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Andreas van Hameren
Oddział / Zakład: NO4 / NZ42
E-mail: hameren@ifj.edu.pl
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: podstawowa znajomość języka: C++ oraz/lub Fortran
podstawowa znajomość języka: Python
znajomość języka angielskiego
4. Temat: Struktura izotopów bogatych w neutrony wokół jąder podwójnie magicznych badana za pomocą spektroskopii gamma (szczegóły)
Osoba do kontaktu: prof. dr hab. Bogdan Fornal (opiekun)
dr inż. Natalia Cieplicka-Oryńczak (opiekun pomocniczy)
Oddział / Zakład: NO2 / NZ22
E-mail: bogdan.fornal@ifj.edu.pl, natalia.cieplicka@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 8237
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: podstawowa wiedza z zakresu fizyki jądrowej
znajomość języka angielskiego
podstawy programowania
5. Temat: Pomiary rozpadów egzotycznych stanów rezonansowych w lekkich jądrach prowadzone w Centrum Cyklotronowym Bronowice IFJ PAN (szczegóły)
Osoba do kontaktu: prof. dr hab. Bogdan Fornal (opiekun)
dr inż. Natalia Cieplicka-Oryńczak (opiekun pomocniczy)
Oddział / Zakład: NO2 / NZ22
E-mail: bogdan.fornal@ifj.edu.pl, natalia.cieplicka@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 8237
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: podstawowa wiedza z zakresu fizyki jądrowej
znajomość języka angielskiego
podstawy programowania
6. Temat: Badanie jednorodności rozmieszczenia aktywatorów w domieszkowanych kryształach luminescencyjnych (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. inż. Barbara Marczewska
Oddział / Zakład: NO6 / NZ63
E-mail: barbara.marczewska@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 8091
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: zainteresowanie problemami fizyki ciała stałego
podstawowa wiedza z dziedziny dozymetrii
predyspozycje do pracy eksperymentalnej, kreatywność i cierpliwość
7. Temat: Ultraszybkie przemiany w materii naświetlanej promieniowaniem z lasera na swobodnych elektronach (szczegóły)
Osoba do kontaktu: prof. dr hab. Beata Ziaja-Motyka (IFJ PAN i CFEL, DESY, Hamburg)
Oddział / Zakład: NO4 / NZ41
E-mail: ziaja@mail.desy.de
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: stopień magistra fizyki teoretycznej w zakresie fizyki atomowej, ciała stałego albo plazmy
doświadczenie programistyczne (w szczególności znajomość Fortranu lub C)
dobra znajomość języka angielskiego
8. Temat: Poszukiwanie przypadków dyfrakcyjnej produkcji kwarków c-cbar w danych zebranych przez eksperyment ATLAS na LHC (szczegóły)
Osoba do kontaktu: prof. dr hab. Janusz Chwastowski (opiekun)
dr Maciej Trzebiński (opiekun pomocniczy)
Oddział / Zakład: NO1 / NZ14
E-mail: maciej.trzebinski@cern.ch
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: zainteresowanie Fizyką Wysokich Energii i statystyczną analizą danych
dobra umiejętność komunikowania się w języku angielskim w mowie i piśmie
podstawowa umiejętność programowania w języku C++
umiejętność pracy w grupie
gotowość do spędzenia kilku(dziesięciu) tygodni w CERNie
9. Temat: Poszukiwanie przypadków dyfrakcyjnej produkcji fotonu i dżetu w danych zebranych przez eksperyment ATLAS na LHC (szczegóły)
Osoba do kontaktu: prof. dr hab. Janusz Chwastowski (opiekun)
dr Maciej Trzebiński (opiekun pomocniczy)
Oddział / Zakład: NO1 / NZ14
E-mail: maciej.trzebinski@cern.ch
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: zainteresowanie Fizyką Wysokich Energii i statystyczną analizą danych
dobra umiejętność komunikowania się w języku angielskim w mowie i piśmie
podstawowa umiejętność programowania w języku C++
umiejętność pracy w grupie
gotowość do spędzenia kilku(dziesięciu) tygodni w CERNie
10. Temat: Badanie wpływu populacji elektronów nadtermicznych na transport domieszek w plazmie termojądrowej uwięzionej w tokamaku (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr Jakub Bielecki
Oddział / Zakład: NO6 / NZ61
E-mail: jakub.bielecki@ifj.edu.pl
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: znajomość języka angielskiego
znajomość podstaw fizyki jądrowej oraz fizyki plazmy
znajomość zagadnień algebry linowej oraz matematyki dyskretnej
dobra znajomość elektrodynamiki klasycznej
umiejętność programowania
umiejętność/znajomość programu/ów obliczeniowych np. Matlab, Mathematica
umiejętność pracy w zespole międzynarodowym
11. Temat: Energia symetrii przy wysokich gęstościach: analiza danych z detektora KRATTA (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Jerzy Łukasik
Oddział / Zakład: NO2 / NZ24
E-mail: jerzy.lukasik@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 8422
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: znajomość fizyki na poziomie magisterskim, zainteresowanie fizyką jądrową
umiejętność programowania (C, C++, Fortran)
przydatna znajomość środowisk ROOT, GEANT4
przydatna znajomość podstaw elektroniki
dobra znajomość języka angielskiego
12. Temat: Energia symetrii przy wysokich gęstościach: konstrukcja i testy detektora KRAB (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Jerzy Łukasik
Oddział / Zakład: NO2 / NZ24
E-mail: jerzy.lukasik@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 8422
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: znajomość fizyki (lub elektroniki) na poziomie magisterskim
zainteresowanie fizyką jądrową
umiejętność programowania (C, C++, Fortran)
przydatna znajomość środowisk ROOT, GEANT4, środowisk projektowych 3D
przydatna znajomość podstaw elektroniki
dobra znajomość języka angielskiego
zdolności manualne, precyzja, przydatne zdolności modelarskie
13. Temat: Pomiar oscylacji powabu i poszukiwanie asymetrii CP w hadronowych rozpadach powabu w eksperymencie LHCb (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr Jolanta Brodzicka
Oddział / Zakład: NO1 / NZ17
E-mail: jolanta.brodzicka@ifj.edu.pl
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: bardzo dobra znajomość języka angielskiego
umiejętność programowania (C++, Python, mile widziany także CUDA i ROOT)
zainteresowanie fizyką zapachu i statystyczną analizą danych
gotowość na wyjazdy zagraniczne, zebrania w CERNie, konferencje itp.
14. Temat: Analiza funkcji rozkładów partonów (PDF) w jądrach atomowych przy użyciu danych z kolizji proton-ołów w LHC (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Krzysztof Kutak (promotor)
dr Aleksander Kusina (promotor pomocniczy)
Oddział / Zakład: NO4 / NZ43
E-mail: aleksander.kusina@ifj.edu.pl
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej lub w ograniczonym zakresie w ramach pracy inżynierskiej / magisterskiej
Wymagania: podstawowa wiedza z zakresu fizyki cząstek elementarnych i QCD
programowanie w języku: C++ i Python
podstawowa wiedza z zakresu statystyki
dobra znajomość języka angielskiego
15. Temat: Opracowanie metody pasywnego monitoringu in situ skażeń powietrza 131I na potrzeby zakładów medycyny nuklearnej (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr Kamil Brudecki
Oddział / Zakład: NO6 / NZ64
E-mail: kamil.brudecki@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 8390
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: umiejętność manualne
gotowość do pracy w laboratorium chemicznym
obsługa programów biurowych excel, world
znajomość języka obcego angielskiego
16. Temat: Badanie mechanizmu klasteryzacji wzbudzonej materii jądrowej (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Krzysztof Pysz
Oddział / Zakład: NO2 / NZ24
E-mail: krzysztof.pysz@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 8436
Temat realizowany w ramach: Praktyk studenckich oraz pracy doktorskiej
Wymagania: mile widziana znajomość angielskiego na poziomie min. B2
podstawowa umiejętność programowania (najlepiej C/C++, znajomość pakietu ROOT będzie dodatkowym atutem)
17. Temat: Nanoreaktory krzemionkowe: synteza nanokrystalitów magnetycznych tlenku żelaza wewnątrz porów krzemionkowych (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Łukasz Laskowski
Oddział / Zakład: NO3 / NZ34
E-mail: lukasz.laskowski@iisi.pcz.pl
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: ukończone studia wyższe na kierunku fizyka, chemia, inżynieria materiałowa, nanotechnologia bądź pokrewne
znajomość podstaw pracy w laboratorium chemicznym
znajomość metod doświadczalnych badania ciał stałych
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym i umożliwiającym czytanie artykułów w tym języku
umiejętność podstaw modelowania molekularnego i symulacji numerycznych
znajomość programów do analizy danych pomiarowych (Origin, Excel)
obsługa programów graficznych (Corel, Photoshop)
18. Temat: Synteza nanokrystalitów pirofosforanu miedzi i niklu w porach krzemionki SBA-15 (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Łukasz Laskowski
Oddział / Zakład: NO3 / NZ34
E-mail: lukasz.laskowski@iisi.pcz.pl
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: ukończone studia wyższe na kierunku fizyka, chemia, inżynieria materiałowa, nanotechnologia bądź pokrewne
znajomość podstaw pracy w laboratorium chemicznym
znajomość metod doświadczalnych badania ciał stałych
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym i umożliwiającym czytanie artykułów w tym języku
umiejętność podstaw modelowania molekularnego i symulacji numerycznych
znajomość programów do analizy danych pomiarowych (Origin, Excel)
obsługa programów graficznych (Corel, Photoshop)
19. Temat: Cienkowarstwowe układy nanometrycznych jednostek magnetycznych wytworzone metodą BOTTOM-UP (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Łukasz Laskowski
Oddział / Zakład: NO3 / NZ34
E-mail: lukasz.laskowski@iisi.pcz.pl
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: ukończone studia wyższe na kierunku fizyka, chemia, inżynieria materiałowa, nanotechnologia bądź pokrewne
znajomość podstaw pracy w laboratorium chemicznym
znajomość metod doświadczalnych badania ciał stałych
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym i umożliwiającym czytanie artykułów w tym języku
umiejętność podstaw modelowania molekularnego i symulacji numerycznych
znajomość programów do analizy danych pomiarowych (Origin, Excel)
obsługa programów graficznych (Corel, Photoshop)
20. Temat: Multifunkcjonalne cienkie warstwy krzemionkowe – nowe materiały dla optoelektroniki (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Łukasz Laskowski
Oddział / Zakład: NO3 / NZ34
E-mail: lukasz.laskowski@iisi.pcz.pl
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: ukończone studia wyższe na kierunku fizyka, chemia, inżynieria materiałowa, nanotechnologia bądź pokrewne
znajomość podstaw pracy w laboratorium chemicznym
znajomość metod doświadczalnych badania ciał stałych
znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym i umożliwiającym czytanie artykułów w tym języku
umiejętność podstaw modelowania molekularnego i symulacji numerycznych
znajomość programów do analizy danych pomiarowych (Origin, Excel)
obsługa programów graficznych (Corel, Photoshop)
21. Temat: Badanie dynamiki molekularnej elektroprzędzonych włókien kompozytowych polimer-ciekły kryształ (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Jan Krawczyk (promotor)
dr inż. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte (promotor pomocniczy)
Oddział / Zakład: NO3 / NZ35
E-mail: jan.krawczyk@ifj.edu.pl, malgorzata.jasiurkowska-delaporte@ifj.edu.pl
Tel.: (J.K.) 12 662 8251
Tel.: (M.J.-D.) 12 662 8481
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: zainteresowanie fizyką eksperymentalną
znajomość podstaw fizyki ciała stałego
znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym
umiejętność analizowania danych doświadczalnych
22. Temat: Wpływ dwuwymiarowego ograniczenia przestrzennego na dynamikę molekularną układów o różnym stopniu uporządkowania (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr inż. Mirosław Gałązka (promotor)
dr inż. Małgorzata Jasiurkowska-Delaporte (promotor pomocniczy)
Oddział / Zakład: NO3 / NZ31 i NZ35
E-mail: miroslaw.galazka@ifj.edu.pl, malgorzata.jasiurkowska-delaporte@ifj.edu.pl
Tel.: (M.G.) 12 662 8211
Tel.: (M.J.-D.) 12 662 8481
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: zainteresowanie fizyką eksperymentalną
znajomość podstaw fizyki ciała stałego
znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym
umiejętność analizowania danych doświadczalnych
23. Temat: Wpływ nanocząstek magnetycznych i modyfikacji ich morfologii na skuteczność terapii przeciwnowotworowych (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. inż. Magdalena Parlińska-Wojtan, prof. IFJ PAN
Oddział / Zakład: NO3 / NZ35
E-mail: magdalena.parlinska@ifj.edu.pl
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie oraz zrozumienie najnowszych prac naukowych
zdolności manualne
ukończone studia na kierunku chemia/biotechnologia/fizyka
chęć do samokształcenia się oraz do pracy
zaangażowanie
24. Temat: Poszukiwanie naładowanego Higgsa w rozpadach na H+->tau nu w eksperymencie ATLAS (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Paweł Bruckman
dr hab. Anna Kaczmarska
Oddział / Zakład: NO1 / NZ14
E-mail: pawel.bruckman.de.renstrom@cern.ch, anna.kaczmarska@ifj.edu.pl
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: zainteresowanie Fizyką Wysokich Energii i statystyczną analizą danych
dobra umiejętność komunikowania się w języku angielskim w mowie i piśmie
podstawowa umiejętność programowania (C++, Python)
umiejętność pracy w grupie
25. Temat: Poszukiwanie produkcji pary bozonów Higgsa w eksperymencie ATLAS (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Paweł Bruckman
dr hab. Anna Kaczmarska
Oddział / Zakład: NO1 / NZ14
E-mail: pawel.bruckman.de.renstrom@cern.ch, anna.kaczmarska@ifj.edu.pl
Temat realizowany w ramach: Pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej
Wymagania: zainteresowanie Fizyką Wysokich Energii i statystyczną analizą danych
dobra umiejętność komunikowania się w języku angielskim w mowie i piśmie
podstawowa umiejętność programowania (C++, Python)
umiejętność pracy w grupie
26. Temat: Poszukiwanie neutralnego ciężkiego bozonu Higgsa w rozpadach na H+->tau tau w eksperymencie ATLAS (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Paweł Bruckman
dr hab. Anna Kaczmarska
Oddział / Zakład: NO1 / NZ14
E-mail: pawel.bruckman.de.renstrom@cern.ch, anna.kaczmarska@ifj.edu.pl
Temat realizowany w ramach: Pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej
Wymagania: zainteresowanie Fizyką Wysokich Energii i statystyczną analizą danych
dobra umiejętność komunikowania się w języku angielskim w mowie i piśmie
podstawowa umiejętność programowania (C++, Python)
umiejętność pracy w grupie
27. Temat: Fluorescencyjna detekcja śladów cząstek jądrowych i jej zastosowanie w pomiarach dawek promieniowania jonizującego (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Paweł Bilski
Oddział / Zakład: NO6 / NZ63
E-mail: pawel.bilski@ifj.edu.pl
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodne korzystanie z literatury naukowej
przydatna będzie znajomość programów do komputerowej analizy obrazu lub umiejętność programowania pozwalająca na tworzenie/modyfikowania takich programów
28. Temat: Modele przyczynowości oraz ontologiczne aspekty nielokalności w mechanice kwantowej (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Paweł Błasiak
Oddział / Zakład: NO4 / NZ43
E-mail: pawel.blasiak@ifj.edu.pl
Tel.: 501 746 333
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: znajomość języka angielskiego
obycie z mechaniką kwantową oraz matematyką (algebra, prawdopodobieństwo, ...)
odrobina zacięcia filozoficznego
przede wszystkim ciekawość i krytycyzm
29. Temat: Klasyczne analogie paradoksów kwantowych (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Paweł Błasiak
Oddział / Zakład: NO4 / NZ43
E-mail: pawel.blasiak@ifj.edu.pl
Tel.: 501 746 333
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: znajomość języka angielskiego
obycie z mechaniką kwantową oraz matematyką (algebra, prawdopodobieństwo, ...)
odrobina zacięcia filozoficznego
przede wszystkim ciekawość i krytycyzm
30. Temat: Badanie potencjału fizycznego przyszłych zderzaczy e+e- (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Paweł Bruckman
Oddział / Zakład: NO1 / NZ13
E-mail: pawel.bruckman.de.renstrom@cern.ch
Temat realizowany w ramach: Pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej
Wymagania: zainteresowanie Fizyką Wysokich Energii i statystyczną analizą danych
dobra umiejętność komunikowania się w języku angielskim w mowie i piśmie
podstawowa umiejętność programowania (C++, Python)
umiejętność pracy w grupie
31. Temat: Spektroskopia promieniowania gamma superzdeformowanych jąder atomowych (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Piotr Bednarczyk (opiekun)
dr inż. Michał Ciemała (opiekun pomocniczy)
Oddział / Zakład: NO2 / NZ22
E-mail: piotr.bednarczyk@ifj.edu.pl, michal.ciemala@ifj.edu.pl
Tel.: (M.C.) 12 662 8229
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: podstawowa znajomości fizyki jądrowej
orientacja w dziedzinie elektroniki pomiarowej i cyfrowej analizy sygnałów
biegłość w posługiwaniu się systemem LINUX
umiejętność programowania w C++
komunikatywna znajomość języka angielskiego
32. Temat: Ilościowy opis i modelowanie hemodynamicznych następstw zmian chorobowych w układzie naczyniowym dla celów diagnostyki i terapii (szczegóły)
Osoba do kontaktu: prof. dr hab. Piotr Zieliński
Oddział / Zakład: NO3 / NZ31
E-mail: piotr.zieliński@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 8204
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: znajomość języka obcego (angielskiego)
umiejętność programowania w środowisku Matlab
magister fizyki
33. Temat: Badanie nadprzewodników na bazie żelaza w wykorzystaniem zasad pierwszych (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Przemysław Piekarz (promotor)
dr Andrzej Ptok (promotor pomocniczy)
Oddział / Zakład: NO3 / NZ33
E-mail: andrzej.ptok@ifj.edu.pl
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: znajomość języka obcego (angielskiego)
umiejętność obsługi komputera w systemie Linux
podstawy programowania (Fortan lub C++)
znajomość podstaw fizyki ciała stałego
34. Temat: Badanie nanostruktur Fe-Si metodami obliczeniowymi ab initio (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Przemysław Piekarz
Oddział / Zakład: NO3 / NZ33
E-mail: piekarz@wolf.ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 8281
Temat realizowany w ramach: Pracy magisterskiej lub doktorskiej
Wymagania: znajomość podstaw fizyki ciała stałego
znajomość języka angielskiego
35. Temat: Fotoprodukcja standardowych i egzotycznych mezonów (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Robert Kamiński
Oddział / Zakład: NO4 / NZ41
E-mail: robert.kaminski@ifj.edu.pl
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej
Wymagania: znajomość podstaw Modelu Standardowego
duża biegłość matematyczna
umiejętność programowania (np. fortran lub C++)
znajomość języka angielskiego
umiejętność pracy w zespole
36. Temat: Modelowanie własności fizycznych magnetyków molekularnych (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Robert Pełka
Oddział / Zakład: NO3 / NZ34
E-mail: robert.pelka@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 8091
Temat realizowany w ramach: Pracy inżynierskiej / magisterskiej / doktorskiej
Wymagania: znajomość podstaw mechaniki kwantowej i mechaniki statystycznej
umiejętność przeprowadzania rachunków analitycznych
znajomość metod numerycznych w szczególności dotyczących procedur diagonalizacyjnych oraz rachunków Monte Carlo
umiejętność programowania
znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu umożliwiającym komunikacje naukową w tym języku oraz lekturę ze zrozumieniem literatury dotyczącej przedmiotu badań
systematyczność i zaangażowanie w pracę naukową
37. Temat: Konstrukcja funkcji rozkładów partonów TMD w jądrach nukleonach i jądrach atomowych przy użyciu danych z kolizji proton-proton proton-ołów i ołów-ołów w LHC (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Krzysztof Kutak
Oddział / Zakład: NO4 / NZ42
E-mail: krzysztof.kutak@ifj.edu.pl
Tel.: 12 662 8312
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej (w ramach grantu OPUS)
Wymagania: podstawowa wiedza z zakresu fizyki cząstek elementarnych i QCD
umiejętność programowanis w języku: C++ i Python
podstawowa wiedza z zakresu statystyki
dobra znajomość języka angielskiego
38. Temat: Funkcjonalność i własności fizykochemiczne wodorowych, fluorowych i cyjanowych metalomezogenów (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Ewa Juszyńska-Gałązka
Oddział / Zakład: NO3 / NZ35
E-mail: ewa.juszynska@ifj.edu.pl
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej lub magisterskiej
Wymagania: podstawowa wiedza z zakresu fizyki fazy skondensowanej
znajomość języka angielskiego
39. Temat: Wpływ grup cyjanowych w trójpierścieniowych ciekłych kryształach na ich własności fizykochemiczne (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Ewa Juszyńska-Gałązka
Oddział / Zakład: NO3 / NZ35
E-mail: ewa.juszynska@ifj.edu.pl
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej lub magisterskiej
Wymagania: podstawowa wiedza z zakresu fizyki fazy skondensowanej
znajomość języka angielskiego
40. Temat: Polimorfizm i dynamika fenoli pochodzenia roślinnego (szczegóły)
Osoba do kontaktu: dr hab. Ewa Juszyńska-Gałązka
Oddział / Zakład: NO3 / NZ35
E-mail: ewa.juszynska@ifj.edu.pl
Temat realizowany w ramach: Pracy doktorskiej lub magisterskiej
Wymagania: podstawowa wiedza z zakresu fizyki fazy skondensowanej
znajomość języka angielskiego