Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN