Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Rekrutacja

Rekrutacja odbywa się corocznie w terminie ustalonym przez Dyrektora Instytutu. Kandydat składa: podanie do Dyrektora, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, dokument zawierąjący średnią ocen ze studiów (II stopnia lub jednolitych magisterskich) życiorys, informację o dotychczasowych osiągnięciach, opinię i zgodę proponowanego opiekuna naukowego. Zainteresowanych studiami doktoranckimi w naszym instytucie, którzy nie wybrali jeszcze opiekuna naukowego, zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą naukową i do bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi promotorami. Egzamin zaczyna się od testu z języka angielskiego. Pomyślny wynik tego testu jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu z fizyki. Egzamin z fizyki jest konkursowy, prowadzony przez komisję.

O przyjęciu na studia decyduje Dyrektor Instytutu uwzględniając wynik egzaminu.

Szczegółowe zasady egzaminu wstępnego

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

(szczegóły w ogłoszeniu)

Harmonogram egzaminu wstępnego na rok akademicki 2018/2019


W związku z rozwojem badań nad syntezą jądrową uzyskiwaną w tokamakach i stelaratorach Studium Doktoranckie IFJ PAN otworzyło w 2008 roku nową specjalizację:

PODSTAWY SYNTEZY TERMOJĄDROWEJ Z ELEMENTAMI FIZYKI PLAZMY

Kontrolowana synteza jądrowa stanowi ogromne wyzwanie dla nauki. Motywacją do zaangażowania się światowych ośrodków badawczych w tę dziedzinę nauki jest ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) - projekt badawczy, którego celem jest zbadanie możliwości produkowania na wielką skalę energii z fuzji jądrowej. Synteza jądrowa odbywać się będzie w tokamaku, którego budowę, pod auspicjami Unii Europejskiej, rozpoczęto we Francji. Projekt jest przewidywany na 30 lat: 10 lat budowy i 20 lat pracy reaktora.

Zdążysz z doktoratem przed zakończeniem budowy ITERa

Ostatnia aktualizacja: 27.03.2018