Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Rozprawy doktorskie

2016

"Badanie charakterystyk półtaonowych rozpadów B w eksperymencie Belle"
Karol Adamczyk

"Characterization of cell surface structure and its relation to cytoskeleton elasticity in cancer cells"
Justyna Bobrowska

"Obrazowanie stanu czynnościowego układu sercowo-naczyniowego in vivo z wykorzystaniem metod obrazowania rezonansem magnetycznym"
Katarzyna Byk

"Multiscale characteristics of linear and nonlinear cross-correlations in financial markets"
Marcin Forczek

"Neutrino beam simulations and background studies for the SUNLAB location in Poland"
Małgorzata Harańczyk

"Study of the Pygmy Dipole Resonances Using High-Resolution Gamma Spectrometers"
Mateusz Krzysiek

"Właściowości optyczne cienkich warstw krzemionkowych wytwarzanych metodą zol-żel"
Edyta Oziębło

"Rola sił mechanicznych generowanych przez macierz zewnątrzkomórkową w rozwoju raka prostaty"
Katarzyna Pogoda

"Search for baryon and lepton number violation in heavy baryon decays and the background studies for exotic searches"
Bartłomiej Rachwał

"Wpływ ciśnienia na polimorfizm i dynamikę w 4-butylobenzoesanie 4-cyjano-3-fluorofenylu"
Tomasz Rozwadowski

"Wpływ krzywizny, struktury podłoża i warstwy wierzchniej na propagację fal i rezonansów na powierzchniach oraz złączach materiałów sprężystych"
Paweł Sobieszczyk

2015

"Search for Charged Lepton Flavour Violation at LHCb experiment"
Marcin Chrząszcz

"Studies of time dependent CP violation in charm decays of B0s mesons"
Agnieszka Dziurda

"Badanie wysokospinowych stanów z seniority v > 2,3 w neutrononadmiarowych izotopach Sn produkowanych w reakcjach fuzja-rozszczepienie"
Łukasz Iskra

"Production of pairs of mesons, leptons and quarks in ultraperipheral ultrarelativistic heavy ion collisions"
Mariola Kłusek-Gawenda

"Processes with a hard scale at the LHC as a signature of partonic structure of the proton"
Emilia Lewandowska

"Dozymetria soczewek oczu w medycynie z wykorzystaniem dawkomierzy termoluminescencyjnych"
Agnieszka Szumska

"Produkcja cząstek naładowanych w oddziaływaniach ołów-ołów przy energii ?sNN = 2.76 TeV i proton-ołów przy energii ?sNN = 5.02 TeV w eksperymencie ATLAS"
Bartłomiej Żabiński

2014

"Badanie wpływu parametrów meteorologicznych na czasowe charakterystki stężenia wybranych związków chlorowcowych (CFCs) w powietrzu Krakowa w latach 1997-2012"
Jarosław Bielewski

"Structure of Bi isotopes close to the 208Pb doubly-magic core"
Natalia Cieplicka

"Ilościowe charakterystyki złożoności języka naturalnego"
Andrzej Kulig

"Exclusive reactions with light mesons: From low to high energies"
Piotr Lebiedowicz

"Wybrane zasady Schiffa - badanie struktury i dynamiki"
Natalia Osiecka

2013

"Właściwości optyczne szkieł tellurowych domieszkowanych jonami lantanowców"
Bożena Burtan

"Modelling beam transport and biological effectiveness to develop treatment planning for ion beam radiotherapy"
Leszek Grzanka

"Zastosowanie układów polimerowych jako materiałów w ogniwach fotowoltaicznych i diodach elektroluminescencyjnych"
Natalia Nosidlak

"Research into radiation damage in single cells using molecular spectroscopic techniques"
Ewelina Lipiec

2011

"Muonic atom scattering from atoms and molecules"
Jakub Gronowski

"Exclusive kernels for NLO QCD non-singlet evolution"
Aleksander Kusina

"O tensorze prędkości w Szczególnej Teorii Względności"
Tomasz Lanczewski

"Okta- i heksacyjanki metali przejściowych jako baza dla molekularnych materiałów funkcjonalnych"
Magdalena Makarewicz

"Wpływ modyfikacji strukturalnych na anizotropię magnetyczną cienkich warstw Fe/Pd"
Aleksander Polit

"Stochastic exclusive modelling of NLO QCD evolution"
Magdalena Sławińska

"Rozpoznawanie elektronów i mezonów ?0 przy badaniu oddziaływań neutrin w zastosowaniu do detektorów ciekło-argonowych oraz bliskiego detektora eksperymentu T2K"
Tomasz Wąchała

2010

"Identyfikacja aktualnych źródeł plutonu w powietrzu"
Renata Kierepko

"Properties of Insulating Materials from Quantum Calculations"
Yuriy Natanzon

"Badanie układu (cs) w rozpadach mezonów B"
Jarosław Wiechczyński

2009

"Efekty interferencyjne w procesach fotoprodukcji mezonów"
Łukasz Bibrzycki

"Hydrodynamic description of particle production in relativistic heavy-ion collisions"
Mikołaj Chojnacki

"Strukturalne i magnetyczne właściwości magnetyków molekularnych opartych o oktacyjanki metali d-elektronowych"
Mariusz Czapla

"Produkcja cząstek dziwnych w głęboko nieelastycznych zderzeniach ep w eksperymencie H1"
Anna Falkiewicz

"Particle production at very low transverse momenta in Au+Au collisions at √s = 200 GeV"
Tomasz Gburek

"Opracowanie chromatograficznej metody ciągłego pomiaru stężenia wodoru w powietrzu"
Iwona Grombik

"Badania polimorfizmu i dynamiki izomerów neoheksanolu"
Ewa Juszyńska

"Short range correlations in nuclear matter"
Vittorio Soma

"Simulations and Measurements of the Galactic Dark Matter Halo with the WArP Detector"
Andrzej Szelc

"Własności magnetyczne związków opartych o jony kobaltu i oktacyjano-wolframianu"
Piotr Tracz

"Analysis of Diffractive Processes in Electron-Proton and Proton-Proton Collisions"
Agnieszka Łuszczak

2008

"Opracowanie chromatograficznej metody pomiaru stężenia helu w wodach podziemnych dla celów datowania w zagadnieniach hydrologicznych"
Joanna Najman

"Reactions with real and virtual photons at high energies"
Tomasz Pietrycki

"Ocena narażenia astronautów przebywających w otwartej przestrzeni kosmicznej na promieniowanie kosmiczne"
Monika Puchalska

"Fale powierzchniowe w auksetykach"
Dariusz Twaróg

2007

"Badanie procesu rozwijania białek za pomocą AFM"
Aleksandra Dąbrowska

"Produkcja protonów i antyprotonów w zderzeniach Pb+Pb przy energiach relatywistycznych"
Ewelina Kornaś

"Atomic force microscopy studies of micropatterned proteins"
Kateryna Lebed

"Poszukiwanie rozpadów B → D(*) τντ w eksperymencie Belle"
Adam Matyja

"Atmospheric scattering of light emitted by extensive air showers"
Jan Pękala

"Prospects for the bbH, H → τ+τ- observability for masses below 200 GeV with ATLAS detector at LHC"
Tadeusz Szymocha

"Irradiation of cells with targeted ions using optical automatic recognition"
Oleksandr Veselov

2006

"Rozpad gamma GDR i emisja cząstek naładowanych z gorących, szybko obracających się jąder 46Ti i 132Ce"
Monika Brekiesz

"Study of doubly- charmed B→ D(*)D(*)K decays at Belle"
Jolanta Brodzicka

"Równania stanu w hipotezie skalowania. Zastosowanie do opisu ferroelektryków jednoosiowych"
Mirosław Gałązka

"Samouzgodniony opis magnetosfery pulsarów i magnetarów"
Marcin Kolonko

"Badanie reakcji komórek po naświetleniu pojedynczymi jonami"
Wojciech Polak

"Ochładzanie dyfuzyjne impulsowego strumienia neutronów termicznych w małych układach dwustrefowych. Symulacje metodą MONTE-CARLO"
Urszula Wiącek

2005

"Badanie periodyzacji przesunieć ku czerwieni"
Katarzyna Bajan

"Combinators of boson normal ordering and some applications"
Paweł Błasiak

"Luminosity measurement of pp collisions with the two-photon process"
Dariusz Bocian

"Analiza rozwiązań równania Chapmana-Kołmogorowa dla wybranych procesów stochastycznych o skończonym czasie korelacji"
Agnieszka Kamińska

"Deuteronowa relaksacja spinowo-sieciowa i widma magnetycznego rezonansu jądrowego cząsteczek D2 i CD4 w komorach zeolitów"
Agnieszka Korzeniowska

"Determination of hadron emitter radii in Z0 decays to hadrons at LEP"
Marcin Kucharczyk

"Multifraktalne charakterystyki finansowych szeregów czasowych"
Paweł Oświęcimka

Ostatnia aktualizacja: 11.10.2016