Międzynarodowe Studium Doktoranckie

w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN

Samorząd Doktorantów

Skład Samorządu na rok 2020/2021:

  1. Wiktoria Stańczyk – Przewodnicząca
  2. Karolina Martinson
  3. Kinga Jeleń
  4. Klaudia Wojtaszek
  5. Dominik Czernia
  6. Maciej Dudek
  7. Joanna Hałun

e-mail: samorzad@ifj.edu.pl

Dokumenty

Linki